1. Какво е местно самоуправление?
 2. Как е устроено местното самоуправление?
 3. Какво избираме на местните избори?
 4. Кого избираме?
 5. Колко гласа са нужни за избор на съветник или кмет в нашата община?
 6. Кои са органите на местната власт?
 7. Как общините решават местни проблеми?
 8. Как идеите се превръщат в политики?

 1. Защо ни е да познаваме ролята на кмета?
 2. Как избираме кмет на община?
 3. Каква е разликата между кметовете на общини, на райони и на кметства?
 4. Взаимоотношенията кмет - общински съвет
 5. Как кметът помага на хората?

На 29-и октомври гражданите с избирателни права ще гласуват за кметове и общински съветници в своите общини. Ще бъдат избрани общо 265 кметове на общини и 5053 общински съветници. За правомощията на кмета споменахме в предишна публикация. В тази ще разкажем за работата на общинските съветници.

Гласуването на избори със сигурност не решава всички проблеми на управлението. С този акт обаче определяме хората, които ще упражняват властта за дълъг период от време.


Местното самоуправление е властта, която е най-близо до хората. Познаваме ли обаче достатъчно добре нашата роля като граждани в управлението на общините?

Според много хора ролята ни на граждани се изчерпва с това да дадем гласа си при избора на кметове и общински съветници, които да управляват от наше име. В настоящата публикация обаче ще погледнем отвъд местните избори. Ще покажем някои от начините, по които всеки от нас може да участва във вземането на решения в общините и да контролира провежданите местни политики.