Институт за развитие на публичната среда

За нас


Институт за развитие на публичната среда е неправителствена организация (създадена през 2003 г.), работеща за увеличаване на гражданското участие в управлението, за ограничаване на влиянието на парите в политиката и за подсигуряване на честен изборен процес.
Нашата мисия включва и разработването и прилагането на механизми за отчетност на публичните институции и граждански контрол върху дейността им.

Повече от 10 години работим в сферата на независимото наблюдение на изборния процес в България. Наш основен фокус е защитата на избирателните права на гражданите и посочването на рисковете от порочни практики пред изборния процес. Стремим се да подпомагаме отговорните институции в превенцията на изборните нарушения. С анализите и изследванията си целим да подкрепим експертния дебат в сферата на изборното законодателство и процедури.

Повече за инициативите на Институт за развитие на публичната среда, може да намерите на официалната страница на организацията.

Историята


 • 2003 - 2009

  Изследвания в следните сфери:

  • съдебна реформа
  • политиките и практиките на местно ниво
  • прозрачност и отчетност на институциите
  • утвърждаване на принципите на демократичния - правов ред

 • 2011

  Създаване на Отворен парламент - платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес.

 • 2013

  „СВОБОДНИ МЕДИИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ" - Изследване на практиките за медийно отразяване на избори в десет европейски държави
  Създаване на платформата Аз гласувам

 • 2017

  Партийното финансиране в България - изследване на законодателната рамка на системата на финансиране на политическите субекти в България, добър международен опит, препоръки за реформа в сферата.

 • 2013 - 2021

  Изследвания в следните сфери:

  • Медиен мониторинг на средствата в предизборните кампании
  • проследяване на политическите дарения
  • партийно финансиране
  • независимо физическо наблюдение на изборите
  .

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Адрес: ул. Алабин 40, ет. 2
София 1000, България

Телефон за контакт: +359 890 144 418

e-mail: iped@iped.bg