Въведение

Настоящият документ предоставя информация за политиката на поверителност, отнасяща се до личните Ви данни, които Институт за развитие на публичната среда  (наричано по-долу и ИРПС) събира с цел да Ви информира или да Ви включи в свои инициативи, според заявеното от Вас желание.

Политиката ни за защита на личните данни се отнася , както за данни, събирани чрез интернет сайтовете ни iped.bg, openparliament.net, izbiratelite.bg, fairelections.bg, azglasuvam.net, zakrila.info, така и за тези събирани чрез форми на хартия, попълнени лично от вас (например декларации за участие в наблюдението на избори), чрез имейл кореспонденция или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Запознайте се с политиката ни на поверителност и се свържете с нас, в случай на възникнали въпроси и неясноти (dpo@iped.bg). В случай на несъгласие с нашите практики за защита на личните Ви данни, не препоръчваме да продължавате използването на нашите инструменти.

Данни за Институт за развитие на публичната среда като администратор на лични данни:

Име: Сдружение Институт за развитие на публичната среда

Адрес на управление: гр. София, район Люлин ж.к.“Люлин“, бл. 139, ет. 5, ап.17

Булстат: 131087043

Телефон: + 359 2 958 24 33

E-mail: iped@iped.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните в Институт за развитие на публичната среда

dpo@iped.bg

Данни за контакт с надзорния държавен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Уебсайт: www.cpdp.bg

Телефон (информация): 02/91-53-518

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

E-mail: kzld@cpdp.bg

Обща информация

При събирането и обработването на вашите лични данни, ИРПС прилага действащата нормативна рамка. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава, до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.

Цели на събирането и обработването на личните данни

Институт за развитие на публичната среда обработва Вашите лични данни за целите, описани по-долу:

 • при регистрация и участие в наблюдението на избори;
 • при регистрирция на профил;
 • за регистрация, достъп и участие до събития, които ИРПС организира или е съорганизатор;
 • за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете на ИРПС с цел подобряване на нашите инструменти;
 • за да ви изпращаме имейл бюлетини;
 • за да ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги, ако изрично Сте дали съгласието си за това;
 • за счетоводни и статистически цели.

Какви лични данни събираме от вас

Във формите и декларациите, чрез които събираме лични данни, ясно е обозначено кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или да Ви регистрираме за някоя от дейностите ни, например:

 • информация, която споделяте с нас, като Вашите имена, пощенски адрес, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи;
 • информация за продуктите или услугите, които Ви предоставяме (включително какво сме Ви предоставили);
 • данни за вход в наш уебсайт, достъпна за нашите настоящи или потенциални потребители, включително Вашето потребителско име и избрана парола (която съхраняваме в криптиран вид, без да знаем каква точно е тя);
 • информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашите услуги (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате нашите услуги. Например, опитваме се да определим кой/кое от нашите уебсайтове или приложения използвате, кога и как;
 • деца под 14 години могат да участват само със съгласието на родител/настойник. Съгласявайки се с тази политика, Вие декларирате, че Сте над тази възраст.

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за включването Ви (по Ваше желание) в дейности, (съ)организирани от ИРПС.

В случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, ще бъдете своевременно информирани и ще бъде потърсено съгласието Ви.

Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка и др.

Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.

В сайтовете ни се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на услугите;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на сайта;

Данни, които събираме при регистрация за събития

В зависимост от целта и типа на събитието, което организираме или сме съорганизатор събираме от вас следните данни: име и фамилия, позиция в организацията, в която работите, телефон за контакт, имейл.

В случай, че съществуват други допълнителни специфични изисквания за участието Ви, може да събираме и други данни.

Данни, които събираме във връзка с наблюдението на избори

При провеждане на обучение и организирането на независимо наблюдение на избори ИРПС събира от Вас данни като: Име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес (постоянен и за кореспонденция), телефон, e-mail и други.

Данните са необходими за регистрацията Ви като наблюдател пред Централната избирателна комисия, обучението Ви (включително предоставяне на материали) и логистичното обезпечаване на наблюдението в изборния ден.

Бисквитки (Cookies)

Институт за развитие на публичната среда използва „бисквитки“, които събират информация от потребителите при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне.

Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на компютъра или мобилното устройство на потребителя, при посещаване на страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта да разпознае вашето устройство  при следващо посещение.

 

Бисквитките изпълняват множество различни функции – например те помагат потребителското име или предпочитания да бъдат запазени; помагат при анализа на информацията за начина, по който се представят нашите сайтове и др.

 

Повече за бисквитките можете да откриете в нашата Политика за бисквитките.

Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Вашите лични данни ще бъдат разкривани само в следните случаи:

 • пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
 • на наши партньори, с които работим по силата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си, спазвайки високи нива на защита.

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване на потребителското поведение в сайтовете ни, изпращане на имейл съобщения, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

– Google: https://privacy.google.com

– Facebook : https://www.facebook.com/privacy/

– LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

– Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy

– Disqus: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

– Superhosting: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

Мерки за защита

Отнасяме се към Вашите лични данни като строго поверителни. Ето и някои от мерките, които предприемаме в тази връзка:

 • Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там;
 • Използваме способи като криптиране и псевдонимизиране на информацията;
 • Не искаме от Вас да ни изпращате паролата си.

Период, в който съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, ИРПС приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии.

Вашите права

Вашето право на достъп до информация и корекция

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. В случай, че получим искане за достъп от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право да получите и копие от личните Ви данни, които обработваме.

Преди да предоставим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността Ви.

Достъп до данните си можете да поискате като ни пишете на dpo@iped.bg

В случай, че Вашите лични данни, които съхраняваме и обработваме, са неточни или остарели, Вие имате правото да изискате от нас да ги коригираме.

Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“)

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

 • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;
 • ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
 • в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
 • други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

При определени обстоятелства може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

 • да oттеглите съгласието си данните Ви да бъдат обработвани – необходимо е да адресирате заявление в свободен текст до dpo@iped.bg;
 • ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • да възразите срещу обработването – необходимо е да адресирате заявление в свободен текст до dpo@iped.bg;
 • преносимост на данните – имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг администратор.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме личните Ви данни.

В случай че имате въпроси, можете да потърсите съдействие от наш представител, който:

– да Ви съдейства при упражняването на вашите права;

– да Ви информира допълнително за всяко едно Ваше право.

Обновяване

Настоящият документ се регулярно се актуализира от нас, с цел да сме максимално коректни и да обхванем нововъзникнали промени (в случай на необходимост).

Дата на последна актуализация – май 2018 г.