Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в избори за президент и вицепрезидент на Републиката

Подписка за регистриране на независими кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката