Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в избори за общински съветници и кметове

Подписка за регистриране на независим кандидат за кмет на община

Подписка за регистриране на независим кандидат за кмет на район

Подписка за регистриране на независим кандидат за кмет на кметство

Подписка за регистриране на независим кандидат за общински съветник