Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в избори за народни представители

Подписка за регистриране на независим кандидат за участие в избори за народни представители