Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в избори за членове на Европейския парламент от Република България

Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в избори за членове на Европейския парламент от Република България