Списък на публикации, посветени на изборния процес, наблюдението и обучението на изборната администрация

Наръчник за секционни избирателни комисии в страната - Избори за народни представители 02/10/2022
Наръчник за наблюдатели - Избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание 14/11/2021
Наръчник за секционни избирателни комисии в страната - Избори за президент и вицепрезидент и народни представители 14/11/2021
Наръчник за секционни избирателни комисии в страната - Избори за народни представители 11/07/2021
Наръчник за наблюдатели - Избори за Народно събрание 11/07/2021
Наръчник за секционни избирателни комисии в страната
Наръник за наблюдатели - Избори за Народно събрание 2021
Наръчник за наблюдатели - издание девет
Наръчник за наблюдатели - издание осем
Процедури в местата за гласуване – Избори за членове на Европейския парламент от Република България
Наръчник за наблюдатели - издание седмо
Процедури в местата за гласуване – Избори за народни представители
Наръчник за наблюдатели - издание шесто
Процедури в местата за гласуване - Местни избори и Референдум
Наръчник за наблюдатели - издание пето
Наръчник за наблюдатели - издание четвърто
Процедури в местата за гласуване – Избори за Народно събрание 2014
Наръчник за наблюдатели - издание трето
Обучителен материал за организацията и провеждането Евроизбори 2014
Кодекс за поведение на наблюдатели
Образец на бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Правила за произвеждането и начина на гласуване в експериментално машинно гласуване
Брошура на ЦИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България
Оценка на въздействието на изборните правила - стари и нови норми, протокол на организираната от ИРПС Кръгла маса
Оценка на ИРПС на новия Изборен кодекс
„СВОБОДНИ МЕДИИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ" - Изследване на практиките за медийно отразяване на избори в десет европейски държави (резюме, изследване, презентация)
Методология за медиен мониторинг по време на избори
Становище и предложения на Институт за развитие на публичната среда за изменение на Изборния кодекс 2012
Изборният процес в България - основни дефицити и рискове
Изборните правила в България – въздействие и необходимост от промяна
Институт за развитие на публичната среда — доклад за изборните нарушения, отразени на сайта "За честни избори"
Становище на Институт за развитие на публичната среда по Конституционно дело 11/2011
Доклад от граждански мониторинг върху процеса по приемане на нови изборни правила в България
Наръчник за наблюдатели - издание второ
Наръчник за наблюдатели - издание първо