Европейските избори: Избирателна активност, прогнози и бъдещето на ЕС

Дни преди изборите за Европейски парламент (ЕП) се очертават няколко важни въпроса за дейността на тази институция – каква ще бъде избирателната активност, ще продължи ли ръстът на участието на европейските граждани и какъв ще е съставът на бъдещия ЕП. Избирателната активност има пряко отношение към легитимността на Парламента, тъй като той е единствената пряко избирана институция на ЕС. Ето защо балансът в състава му има значение за бъдещето на Съюза и за начина, по който ще се развиват европейските политики в следващите 5 години. В Европейският парламент, както вече изяснихме в предходна статия, участват множество различни партии и групи. Постигането на компромис между тях е в основата на вземането на решения, тъй като нито един от тези субекти досега не е формирал абсолютно мнозинство.

За българските избиратели европейските избори идват в комбинация 2 в 1 с поредните предсрочни парламентарни избори. В тази ситуация изборната умора вероятно ще има отражение върху избирателната активност, дори тя да е по-висока от тази на европейските избори през 2019 г. Същевременно, логично е дебатът в кампанията да бъде фокусиран по-скоро върху националната проблематика за сметка на важните европейски въпроси.

Избирателната активност

На изборите за ЕП през 2019 г. за пръв път избирателната активност беше по-висока спрямо тази от предходния вот през 2014 г. Според анализи на ЕП това се дължеше основно на привличането на млади избиратели.

Участието на гражданите в изборния процес е важен показател за легитимността на институциите, за доверието в тях и за тяхната представителност. Гласуването е първата стъпка за преодоляване на дистанцията между обикновените граждани и тези, които ги представляват. Същевременно, изследователите посочват, че редица фактори оказват влияние над активността и обясняват мобилизацията на гласоподавателите в различни моменти. Според Института ИДЕА намаляването на избирателната активност е сигнал за това, че гражданите не разпознават изборите като инструмент за влияние и за промяна. Следователно, те често се насочват към други подходи за участие, които са по-видими и имат потенциал да оформят политическите решения - протести, граждански движения, активизъм в социалните мрежи и др.  Институтът отбелязва, че европейският континент е особен феномен, тъй като в него се намира и най-големият брой от развитите демократични държави в света. В същотото време се наблюдава намаляване на избирателната активност с особено големи темпове сред страните от бившия Източен блок. Като фактори се посочват както намалелият ентусиазъм след демократичните промени, така и разочарованието от прехода към пазарна икономика в тези държави. Същевременно обаче, в много от страните се отбелязват и необясними мобилизации на избирателите като в академичната литература липсва консенсус на какво се дължат те. 

Що се отнася до изборите за ЕП, трябва да отбележим, че активността в различните държави членки варира - понякога драстично. В страните от Централна и Източна Европа избирателната активност обикновено е по-ниска - през 2019 г. в Словакия тя бе 24.74%; в Чехия - 28.72%; а в България - 32.64%. Същевременно, най-висока активност се отбелязва в страните, в които гласуването е задължително като Белгия (88.47%) и Люксембург (84.24%). Единствените по-стари държави членки, в които избирателната активност бе под 50% през 2019 г. са Португалия, Обединеното кралство, Финландия и Ирландия.

Image
Избирателна активност, източници: Интернет страница на ЕП и Статиста

Важно е да се каже и че интересът към изборите за ЕП в България традиционно е по-нисък в сравнение с участието на парламентарни и президентски избори. Вероятно ползите от членството в ЕС все още не са очевидни за някои граждани. Това в някои случаи се дължи на невъзможността им да се възползват от предимства като свободата на движение. От друга страна институциите на ЕС продължават да изглеждат далечни и за гражданите е трудно да проследят как решенията, вземани в Брюксел, се отразяват на ежедневието им. Това се отразява и на кампаниите по време на избори за ЕП, когато много често се разискват вътрешно политически проблеми, вместо европейският дневен ред. 

Настоящият състав на ЕП и възможните промени през 2024

До момента формациите, подкрепящи интеграцията, винаги са успявали да формират мнозинство в Европейския парламент. Коалициите в състава на ЕП са неизбежни като форматът им зависи от сферите за вземане на решения. Прогнозите за резултатите през 2024 г. от началото на кампанията очертават увеличаване на дела на крайнодесни партии, които биха имали по-голяма тежест в следващия Парламент. Тази ситуация ще се отрази на процеса на вземане на решения. Такова влияние върху механизма за постигане на компромиси в ЕС оказват и вътрешнонационални противоречия между различните представители на политически партии.

По прогнозни данни и изследвания на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) в следващия  парламент „Обнови Европа“ и „Зелените/ЕСА“ ще загубят част от подкрепата си, а антиевропейски партии ще имат водещи позиции в поне девет държави членки. Същевременно се очаква представителство да получат и политически партии, които не са част от европейските политически семейства към момента. Предстои да видим към кои фракции ще се присъединят те,  тъй като това ще има значение за формирането на позиции при вземането на решения. 

Коалициите през настоящия мандат имаха следното съотношение: 

  • По теми като бюджет и бюджетен контрол, култура и образование, икономически и парични въпроси, външните отношения, единния пазар и защита на потребителите, както и правни въпроси, транспорт и туризъм се налагаше центристката “голяма” коалиция на ЕНП, С&Д и „Обнови Европа“. 
  • Коалиция център ляво, съставена от С&Д, „Обнови Европа“, Зелените/ЕСА и Левицата успяваха да постигнат съгласие по въпроси като граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, развитие, заетост, социални въпроси, околна среда, права на жените и равнопоставеност на половете. 
  • Коалиция център-дясно от ЕНП, „Обнови Европа“, ЕКР и в някои случаи ИД постигаше съгласие в сферата на селскостопанската политика и развитие на селските райони, рибарство, промишленост и научни изследвания, както и международна политика. 

Остава под въпрос дали тези коалиции ще се запазят и занапред. Това е важно с оглед на някои теми като подкрепата за Украйна, бюджета или политиката за разширяване. Очаква се повече представители в ЕП да са евроскептично настроени и съответно да приемат мерки, които са повече в защита на националните интереси вместо на наднационалния подход. Подобни промени може да доведат към по-ограничени мерки в сферата на миграционната политика, вътрешните отношения, околна среда, граждански свободи и върховенство на правото.

Избори 2 в 1

В България контекстът има и още едно измерение, а именно провеждането и на предсрочните парламентарни избори на 9-ти юни, заедно с вота за ЕП. Съчетаването на двата избора може да се отрази положително на избирателната активност. 

Въпреки това трябва да се има предвид натрупаната изборна умора у нас след проведени 7 вота, 4 от които предсрочни. Непрестанните дискусии относно технологията на вота, обученията на секционните комисии, недействителни гласове и грешки при обработката на резултатите натрупаха сериозно недоверие и политическа апатия у избирателите.  В допълнение, политическите дебати у нас се концентрират приоритетно върху вътрешнополитическите теми. На заден план остават такива като бъдещето на ЕС, Шенген, Еврозоната, Зелената сделка и др. Видно от уеб страниците на участниците в изборите, някои от тях продължават да нямат публикувани програми за изборите за ЕП. Едно остава сигурно - и на национално, и на ниво ЕС ще са нужни коалиции, преговори и компромиси.