Екзакта (07/06)

 • Поръчител

  Финансирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1050 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  30 май - 4 юни 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3%

Галъп (07/06)

 • Поръчител

  БНР

 • Размер на извадката

  1003 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  „Лице в лице” с таблет

 • Период на провеждане

  29 май - 4 юни 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Тренд (07/06)

 • Поръчител

  „Нова броудкастинг груп” и „24 часа”

 • Размер на извадката

  1007 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  29 май - 4 юни 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Алфа рисърч (06/06)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1000 души

 • Представителност

  Провдено сред пълнолетни граждани от цялата страна

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете

 • Период на провеждане

  1 – 4 юни 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Не е посочена

Маркет Линкс (05/06)

 • Поръчител

  Съвместно от bTV и „Маркет линкс“

 • Размер на извадката

  1004 души

 • Представителност

  Национално проучване

 • Метод

  Пряко интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  23 май - 2 юни 2024 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Не е посочена

Медиана (02/06)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  990 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю

 • Период на провеждане

  25 май - 1 юни 2024 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Тренд (22/05)

 • Поръчител

  Вестник „24 часа”

 • Размер на извадката

  1003 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  11 - 18 май 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Медиана (19/05)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  978 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю

 • Период на провеждане

  12 - 18 май 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп Интернешънъл (10/05)

 • Поръчител

  БНТ

 • Размер на извадката

  808 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  „Лице в лице” с таблет

 • Период на провеждане

  22 април - 2 май 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.5%

Маркет Линкс (10/05)

 • Поръчител

  Съвместно от bTV и „Маркет линкс“

 • Размер на извадката

  1007 души

 • Представителност

  Национално проучване

 • Метод

  Пряко интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  27 април - 9 май 2024 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Алфа Рисърч (08/05)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1000 души

 • Представителност

  Проведено сред пълнолетни граждани от цялата страна

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете

 • Период на провеждане

  25 април - 2 май 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Екзакта (29/04)

 • Поръчител

  Финансирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1020 души

 • Представителност

  Национално представително проучване

 • Метод

  Пряко интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  11 - 18 април 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Тренд (24/04)

 • Поръчител

  „Нова броудкастинг груп” и „24 часа”

 • Размер на извадката

  1002 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  12 - 19 април 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Галъп Интернешънъл (11/04)

 • Поръчител

  БНТ

 • Размер на извадката

  805 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  "Лице в лице" с таблет

 • Период на провеждане

  28 март - 5 април 2024 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.5%

Маркет Линкс (11/04)

 • Поръчител

  Съвместно от bTV и „Маркет линкс“

 • Размер на извадката

  1046 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко лично интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  30 март - 7 април 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп Интернешънъл (15/03)

 • Поръчител

  БНТ

 • Размер на извадката

  810 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  "Лице в лице" с таблет

 • Период на провеждане

  29 февруари - 8 март 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.5%

Алфа Рисърч (13/03)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1000 души

 • Представителност

  Проведено сред пълнолетни граждани от цялата страна

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете

 • Период на провеждане

  1 – 7 март 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Маркет Линкс (08/03)

 • Поръчител

  съвместно от bTV и „Маркет линкс“

 • Размер на извадката

  1058 души

 • Представителност

  национално проучване

 • Метод

  Пряко интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  24 февруари-3 март 2024 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Алфа Рисърч (06/03)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1000 души

 • Представителност

  Проведено сред пълнолетни граждани от цялата страна

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете

 • Период на провеждане

  27 февруари – 3 март 2024г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Маркет Линкс (09/02)

 • Поръчител

  съвместно от bTV и „Маркет линкс“

 • Размер на извадката

  1016 души

 • Представителност

  национално проучване

 • Метод

  Пряко интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  26 януари - 4 февруари 2024 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Тренд (31/01)

 • Поръчител

  Вестник „24 часа”

 • Размер на извадката

  1016 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице” с таблет

 • Период на провеждане

  17 - 24 януари 2024 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%