Поради спецификата на местните избори екипът ни не събира данни от социологически проучвания за различните общини в тази кампания.


Медиана (29/07)

 • Поръчител

  Финансирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  976 души

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю

 • Период на провеждане

  18 - 24 юли 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Няма информация

Тренд (20/07)

 • Поръчител

  в. 24 часа

 • Размер на извадката

  1001 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  04 - 11 юли 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  ±3.1%

Галъп Интернешънъл (15/07)

 • Поръчител

  Ежемесечната независима изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“

 • Размер на извадката

  809 души

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Интервю „лице в лице” с таблети

 • Период на провеждане

  29 юни - 9 юли 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  ±3.5%

Център за анализи и маркетинг (12/07)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1021 души

 • Представителност

  Национално проучване

 • Метод

  Интервю „лице в лице” с таблети

 • Период на провеждане

  3 - 7 юли 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Маркет Линкс (07/07)

 • Поръчител

  Съвместно - bTV и „Маркет линкс“

 • Размер на извадката

  1011 души

 • Представителност

  Национално проучване

 • Метод

  Пряко-лично интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  22 юни - 02 юли 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Алфа Рисърч (29/06)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1000 души

 • Представителност

  Национално представително проучване

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети

 • Период на провеждане

  20 - 26 юни 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Екзакта Рисърч (26/06)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства като част от изследователската програма на Екзакта

 • Размер на извадката

  1040 души

 • Представителност

  Национално представително проучване

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  12 - 20 юни 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  ±3%

Тренд (21/06)

 • Поръчител

  в. 24 часа

 • Размер на извадката

  1008души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  10 - 16 юни 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  ±3.1%

Галъп Интернешънъл (12/05)

 • Поръчител

  Ежемесечната независима изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“

 • Размер на извадката

  803 души

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Интервю „лице в лице” с таблети

 • Период на провеждане

  27 април - 5 май 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  ±3.5% при 50-процентните дялове