Екзакта Рисърч Груп (12/11)

 • Поръчител

  Собствени средства на „Екзакта Рисърч Груп”

 • Размер на извадката

  1025 души

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  пряко полустандартизирано “face to face” интервю

 • Период на провеждане

  6 - 9 ноември 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3%

 

Галъп интернешънъл (11/11)

 • Поръчител

  БНР

 • Размер на извадката

  1006 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Лице в лице

 • Период на провеждане

  1-9 ноември 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Център за анализи и маркетинг (11/11)

 • Поръчител

  Със собствени средства

 • Размер на извадката

  1016 пълнолетни граждани от страната

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю "лице в лице"

 • Период на провеждане

  4-8 ноември 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Алфа Рисърч (11/11)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства на „Алфа Рисърч”

 • Размер на извадката

  1017 пълнолетни граждани

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети

 • Период на провеждане

  7-9 ноември 2021

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Медиана (10/11)

 • Поръчител

  Собствено финансиране

 • Размер на извадката

  957 човека

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю

 • Период на провеждане

  4-8 ноември 2021

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Тренд (10/11)

 • Поръчител

  Вестник „24 часа”

 • Размер на извадката

  1013

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице” с таблет

 • Период на провеждане

  1 - 7 ноември 2021

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

МаркетЛинкс (08/11)

 • Поръчител

  Съвместно от Би Ти Ви и "Маркет Линкс"

 • Размер на извадката

  1112

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  По методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  02 - 07 ноември 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Екзакта Рисърч Груп (07/11)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1025 пълнолетни български граждани

 • Представителност

  Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци, която възпроизвежда структурата на населението по местоживеене, пол и възраст.

 • Метод

  Пряко полустандартизирано “face to face” интервю

 • Период на провеждане

  29 октомври – 5 ноември

 • Максимално допустима стохастична грешка

  ±3,0%

Галъп интернешънъл (06/11)

 • Поръчител

  Offnews.bg

 • Размер на извадката

  1081 пълнолетни българи

 • Представителност

  Представителна извадка

 • Метод

  Лице в лице

 • Период на провеждане

  23-31 октомври

 • Максимално допустима стохастична грешка

  ±3,0%

Сова Харис (05/11)

 • Поръчител

  Dir.bg

 • Размер на извадката

  1000 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Стандартизирано face-to-face интервю

 • Период на провеждане

  27 октомври - 2 ноември 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Естат (02/11)

 • Поръчител

  Дарик радио

 • Размер на извадката

  993 пълнолетни български граждани

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  Пряко лично интервю

 • Период на провеждане

  23-30 октомври 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Център за анализи и маркетинг (28/10)

 • Поръчител

  Със собствени средства

 • Размер на извадката

  815 пълнолетни граждани на България

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю "лице в лице"

 • Период на провеждане

  22 - 26 октомври 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп Интернешънъл (21/10)

 • Поръчител

  БНР

 • Размер на извадката

  1009 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Лице в лице

 • Период на провеждане

  10 - 17 октомври 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Барометър България (19/10)

 • Поръчител

  Собствено финансиране

 • Размер на извадката

  858 души на възраст над 18 г.

 • Представителност

  Населението на територията на България с избирателни права

 • Метод

  Телефонно интервю

 • Период на провеждане

  13 - 18 октомври 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Сова Харис (15/10)

 • Поръчител

  по поръчка на ДИР.БГ

 • Размер на извадката

  1010 души

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  стандартизирано face-to-face интервю

 • Период на провеждане

  5 - 12 октомври 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Център за анализи и маркетинг (14/10)

 • Поръчител

  собствени средства

 • Размер на извадката

  812 души

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  Липсва информация

 • Период на провеждане

  6 - 10 октомври 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Екзакта Рисърч Груп (14/10)

 • Поръчител

  Със собствени средства на „Екзакта Рисърч Груп”

 • Размер на извадката

  1025 души

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  пряко полустандартизирано “face to face” интервю

 • Период на провеждане

  6 - 12 октомври 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3%

Алфа Рисърч (12/10)

 • Поръчител

  реализирано със собствени средства на „Алфа Рисърч”

 • Размер на извадката

  1123 пълнолетни граждани

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети

 • Период на провеждане

  4 – 10 октомври 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп интернешънъл (29/09)

 • Поръчител

  Собствени средства на „Галъп интернешънъл”

 • Размер на извадката

  2000 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Телефонен сондаж

 • Период на провеждане

  21 - 26 септември 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 2.4%

МаркетЛинкс (22/09)

 • Поръчител

  Съвместно от Би Ти Ви и "Маркет Линкс"

 • Размер на извадката

  1076

 • Представителност

 • Метод

  По методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  14 - 20 септември 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Тренд (19/09)

 • Поръчител

  Вестник „24 часа”

 • Размер на извадката

  1012

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице” с таблет

 • Период на провеждане

  8 - 15 септември 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3%

Барометър България (17/09)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  810 души над 18 г.

 • Представителност

  Национално представително изследване

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице"

 • Период на провеждане

  12 - 16 септември 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп интернешънъл (17/09)

 • Поръчител

  Със собствени средства

 • Размер на извадката

  1007 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Интервю „лице в лице“

 • Период на провеждане

  2 - 10 септември 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Алфа рисърч (17/09)

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1017 пълнолетни граждани

 • Представителност

  Националното представително проучване

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети

 • Период на провеждане

  8 - 15 септември 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

 

Екзакта рисърч груп

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1005 пълнолетни български граждани

 • Представителност

  Национално представително изследване

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице"

 • Период на провеждане

  1-5 юли 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3%

Тренд

 • Поръчител

  Nova Broadcasting Group

 • Размер на извадката

  1013 пълнолетни граждани

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Интервю „лице в лице“

 • Период на провеждане

  3 - 7 юли 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Галъп интернешънъл

 • Поръчител

  По поръчна на Българското национално радио

 • Размер на извадката

  1010 пълнолетни българи

 • Представителност

  Представително за страната

 • Метод

  Интервю с таблети

 • Период на провеждане

  30 юни -7 юли 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Барометър България

 • Поръчител

  Собствено финансиране

 • Размер на извадката

  852

 • Представителност

  Проведено на територията на Република България

 • Метод

  Стандартизирано телефонно проучване

 • Период на провеждане

  1-7 юли 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Алфа Рисърч

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства на „Алфа Рисърч”

 • Размер на извадката

  1013 пълнолетни граждани

 • Представителност

  Националното представително проучване

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети

 • Период на провеждане

  4-7 юли 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Маркет Линкс

 • Поръчител

  Реализирано съвместно от БТВ и „Маркет Линкс”

 • Размер на извадката

  1075 лица над 18 г.

 • Представителност

  Проведено в страната

 • Метод

  Пряко-лично интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  18 – 25 юни 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Медиана

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  920 човека 18 + г.

 • Представителност

  Представително за страната

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю

 • Период на провеждане

  26 юни - 02 юли 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Афис

 • Поръчител

  Не е посочено

 • Размер на извадката

  1008

 • Представителност

  Представително за страната

 • Метод

  CAPI пряко и лично

 • Период на провеждане

  11-17 юни

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Тренд

 • Поръчител

  Вестник „24 часа”

 • Размер на извадката

  1003

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“

 • Период на провеждане

  11-18 юни

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.1%

Сова Харис

 • Поръчител

  Поръчка на Dir.bg

 • Размер на извадката

  1000 български граждани

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Стандартизирано интервю лице в лице в дома на респондент

 • Период на провеждане

  10-15 юни 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп Интернешънъл

 • Поръчител

  Реализирано по поръчка на БНР

 • Размер на извадката

  1012

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Интервю „лице в лице“ с таблети

 • Период на провеждане

  3-11 юни 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.5%

Медиана

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства на „Алфа Рисърч”

 • Размер на извадката

  1007 пълнолетни граждани

 • Представителност

  Националното представително проучване

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети

 • Период на провеждане

  30 май - 7 юни 2020г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Барометър България

 • Поръчител

  Собствено финансиране

 • Размер на извадката

  840 души на възраст над 18 г.

 • Представителност

  Населението на България с избирателни права

 • Метод

  Телефонно интервю

 • Период на провеждане

  01 - 06 юни 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Алфа Рисърч

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства

 • Размер на извадката

  1008 човека 18 + г.

 • Представителност

  Представително за страната

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю

 • Период на провеждане

  10-15 юни 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Маркет Линкс

 • Поръчител

  Реализирано съвместно от БТВ и „Маркет Линкс”

 • Размер на извадката

  1053 лица над 18 г.

 • Представителност

  Проведено в страната

 • Метод

  Пряко-лично интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  16 – 23 април 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп интернешънъл

 • Поръчител

  Реализирано със собствени средства на „Галъп интернешънъл”

 • Размер на извадката

  812 пълнолетни граждани

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  „Лице в лице“ с таблети

 • Период на провеждане

  7-14 май

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3.5%

Агенция Тренд

 • Поръчител

  вестник „24 часа”

 • Размер на извадката

  1008 на възраст 18+

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  12-19 януари 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3,1%

Алфа Рисърч

 • Поръчител

  част от тримесечния мониторинг на обществено-политическите нагласи на българските граждани на „Алфа Рисърч”

 • Размер на извадката

  1017 пълнолетни граждани

 • Представителност

  Националното представително проучване

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю по домовете с таблети

 • Период на провеждане

  5-21 декември 2020г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп интернешънъл

 • Поръчител

  Част от ежемесечната независима изследователска програма на „Галъп интернешънъл”

 • Размер на извадката

  1010 пълнолетни българи

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Лице в лице

 • Период на провеждане

  12-19 януари 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3,1%

Маркет Линкс

 • Поръчител

  Реализирано съвместно от БТВ и „Маркет Линкс”

 • Размер на извадката

  1000 лица над 18 г.

 • Представителност

  Липсва информация

 • Метод

  Пряко-лично интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  23 – 31 януари 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Сова Харис

 • Поръчител

  вестник „Труд”

 • Размер на извадката

  1000 български граждани

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Стандартизирано интервю лице в лице в дома на респондента

 • Период на провеждане

  26-31 януари 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Барометър България

 • Поръчител

  Собствено финансиране

 • Размер на извадката

  853 лица над 18г.

 • Представителност

  Населението на България с избирателни права

 • Метод

  Телефонно интервю

 • Период на провеждане

  10-15 февруари 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп интернешънъл

 • Поръчител

  Част от ежемесечната независима изследователска програма на „Галъп интернешънъл”

 • Размер на извадката

  1011 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Лице в лице

 • Период на провеждане

  4-12 февруари 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3,1%

АФИС

 • Поръчител

  Собствени средства на „АФИС“

 • Размер на извадката

  1000 пълнолетни български граждани

 • Представителност

  Национално представително проучване

 • Метод

  Лице в лице

 • Период на провеждане

  12-17 февруари 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Маркет Линкс

 • Поръчител

  Реализирано съвместно от БТВ и „Маркет Линкс”

 • Размер на извадката

  1019 лица над 18 г.

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко-лично интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  17-24 февруари 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Екзакта

 • Поръчител

  Собствени средства в рамките на изследователската програма на „Екзакта"

 • Размер на извадката

  1005 пълнолетни българи

 • Представителност

  Национално изследване

 • Метод

  Интервю „лице в лице"

 • Период на провеждане

  15-22 февруари 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Медиана

 • Поръчител

  Липсва информация

 • Размер на извадката

  943 лица (18+ години)

 • Представителност

  Представително за страната

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю

 • Период на провеждане

  22-26 февруари 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Алфа Рисърч

 • Поръчител

  съфинасирано от „Алфа Рисърч” и БТВ

 • Размер на извадката

  1013 пълнолетни граждани

 • Представителност

  Националното представително проучване

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети

 • Период на провеждане

  26 февруари – 1 март 2021г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп интернешънъл

 • Поръчител

  БНР и БНТ

 • Размер на извадката

  1008 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  „Лице в лице” с таблети

 • Период на провеждане

  22 февруари - 1 март 2021 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/- 3,1%