Галъп Интернешънъл (11/11)

 • Поръчител

  Собствени средства

 • Размер на извадката

  809 души

 • Представителност

  Извадката е представителна за пълнолетното население на страната.

 • Метод

  „Лице в лице“ с таблети

 • Период на провеждане

  29 октомври - 6 ноември

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50-процентните дялове.