Тренд (16/03)

 • Поръчител

  Вестник 24 часа

 • Размер на извадката

  1005 души

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  6-12 март 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/-3.1

Галъп Интернешънъл (10/03)

 • Поръчител

  БНР

 • Размер на извадката

  1008 души

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Интервюта „Лице в лице” с таблети

 • Период на провеждане

  24 февруари - 3 март 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  ±3.1% при 50-процентните дялове

Маркет Линкс (07/03)

 • Поръчител

  bTV и „Маркет линкс“

 • Размер на извадката

  1080 души

 • Представителност

  Национално проучване

 • Метод

  Пряко-лично интервю и онлайн анкета

 • Период на провеждане

  18 – 27 февруари 2023 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Сова Харис (02/03)

 • Поръчител

  „Пик Броудкастинг“ АД

 • Размер на извадката

  1000 души

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Стандартизирано интервю „лице в лице“

 • Период на провеждане

  20 – 27 февруари 2023 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/-3.1%

Алфа Рисърч (01/03)

 • Поръчител

  Собствени средства

 • Размер на извадката

  1007 души

 • Представителност

  Представително за страната

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю с таблети

 • Период на провеждане

  21 – 27 февруари 2023 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Медиана (25/02)

 • Поръчител

  Собствени средства

 • Размер на извадката

  973 души

 • Представителност

  Представително за страната

 • Метод

  Пряко стандартизирано интервю

 • Период на провеждане

  19-24 февруари 2023 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация

Галъп Интернешънъл (17/02)

 • Поръчител

  Собствени средства

 • Размер на извадката

  808 души

 • Представителност

  Представително за пълнолетното население на страната

 • Метод

  Интервюта „Лице в лице” с таблети

 • Период на провеждане

  2 - 12 февруари 2023 г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  ±3.5% при 50-процентните дялове. 1% от цялата извадка е равен на около 54 хиляди души

Тренд (16/02)

 • Поръчител

  Вестник 24 часа

 • Размер на извадката

  1003

 • Представителност

  За пълнолетното население на страната

 • Метод

  Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице”

 • Период на провеждане

  4-11 февруари 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  +/-3.1

Екзакта Рисърч (05/02)

 • Поръчител

  Собствени средства

 • Размер на извадката

  1050

 • Представителност

  Национално проучване

 • Метод

  Интервюта „лице в лице”

 • Период на провеждане

  30 янаури - 4 февруари 2023г.

 • Максимално допустима стохастична грешка

  Липсва информация