Движение 21
 1. Иван Тодоров Дочев
 2. Айлин Лютфи Дахилова-Василева
 3. Марияна Александрова Миткова
 4. Георги Николов Димов
 5. Валентина Владимирова Христова
 6. Екатерина Илиева Барбова
 7. Любен Димитров Илиев
Българска социалдемокрация
 1. Силвия Чернева Георгиева
 2. Веселин Йорданов Банков
 3. Георги Велинов Велинов
 4. Евелина Георгиева Тодорова
 5. Морис Леон Маджар
 6. Михаил Стефанов Манев
Български национален съюз – НД
 1. Петя Атанасова Атанасова
 2. Димитър Маринов Димитров
 3. Ивайло Атанасов Иванов
ПП Новото време
 1. Недялко Иванов Калъчев
 2. Камелия Петрова Кюркчиева
 3. Цветелина Чавдарова Христова
Обединена България (ОБ)
 1. Илона Стефанова Русева
 2. Галина Радева Русева-Чобанова
 3. Виолета Валентинова Русева
 4. Наталия Красимирова Цанева
 5. Зоя Събинова Раднева
 6. Йордан Йорданов Марков
 7. Йордан Стефанов Босев
 8. Аксения Рашкова Антонова
 9. Елена Славкова Дълбокова
 10. Олга Маринова Маринова
 11. Юлияна Йорданова Петрова
 12. Силвия Пенкова Николаева
 13. Павлин Любомиров Чакъров
Социалдемократическа партия (СДП)
 1. Станислав Емилов Сираков
Реформаторски блок
 1. Румен Димитров Христов
 2. Даниела Тодорова Везиева
 3. Иван Николаев Станев
 4. Сехер Хасан Хасан
 5. Йордан Петров Борисов
 6. Христо Сашев Милков
 7. Веселин Йорданов Балтаджиев
 8. Камен Рашев Минков
 9. Сезгин Сюлейманов Зекишев
 10. Божин Димитров Ангелов
 11. Андрей Стефанов Стефанов
 12. Юлиян Кирчев Щерев
 13. Дамян Драгомиров Дамянов
 14. Милан Николов Маринов
 15. Стоян Красимиров Янев
 16. Байчо Петров Георгиев
ПП Нова България
 1. Живко Емилов Чапъров
 2. Мария Николова Костадинова
 3. Станимир Колев Иванов
 4. Росица Симеонова Иванова
 5. Александър Павлинов Кондев
ПП ГЕРБ
 1. Пламен Дулчев Нунев
 2. Светлана Ангелова Найденова
 3. Десислава Вълчева Атанасова
 4. Свилен Филипов Иванов
 5. Стефко Димитров Бурджиев
 6. Бедрос Левон Пехливанян
 7. Андриан Иванов Райков
 8. Веско Йорданов Маринов
 9. Димитър Атанасов Кънчев
 10. Павел Иванов Цветков
 11. Орлин Йорданов Дяков
 12. Богдан Стефанов Донев
 13. Наталия Георгиева Кръстева
 14. Марияна Викторова Данова-Иванчева
 15. Камен Емилов Кожухаров
 16. Теменужка Иванова Хараланова
Общество за нова България
 1. Ивайло Митков Иванов
Атака
 1. Любомир Владимиров Владимиров
 2. Мирослав Петров Славчев
 3. Лъчезар Иванов Лунчев
 4. Даниел Тодоров Николов
 5. Величко Ангелов Великов
 6. Георги Великов Шахънов
 7. Пламен Иванов Цаков
НДСВ
 1. Велислав Стоянов Серафимов
 2. Валентин Борисов Колев
 3. Цветан Любомиров Първанов
 4. Марин Минчев Маринов
 5. Мехмед Мехмедов Бадиев
 6. Дирюхи Крикорова Нишинян-Симонян
 7. Иван Георгиев Дудев
 8. Христо Цанев Христов
 9. Пламен Христов Цанев
 10. Камелия Георгиева Каменова
 11. Албена Сабинова Селимова
КП България без цензура
 1. Георги Николов Недев
 2. Боряна Николаева Павлова
 3. Борил Панайотов Панайотов
 4. Георги Иванов Пейчев
 5. Илияна Иорданова Илиева
 6. Нели Иванова Димитрова
 7. Диян Стефанов Стойнов
 8. Пламен Тодоров Петров
 9. Димчо Василев Киряков
 10. Капка Маринова Петкова
 11. Георги Иванов Маринов
 12. Апостол Руменов Апостолов
 13. Вероника Валентин Димитрова
 14. Милен Неделчев Михов
Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
 1. Володя Василев Кенарев
 2. Венцислав Симеонов Великов
 3. Милко Борисов Костадинов
 4. Веселин Иванов Григоров
 5. Светлозар Здравков Кабаев
 6. Найден Борисов Найденов
 7. Геновей Пенчев Узунов
 8. Елица Георгиева Вълчева-Кумановa
 9. Стелиян Богданов Стефанов
 10. Преслава Димитрова Макаер
 11. Явор Веселинов Янчев
 12. Светослав Красимиров Божинов
 13. Светла Николаева Ботева
 14. Анатоли Петров Петров
 15. Симеон Маринов Монев
 16. Стефан Георгиев Ангелов
Левицата и Зелена партия
 1. Мариян Йорданов Димитров
 2. Стефан Илиев Василев
 3. Бойко Георгиев Никифоров
 4. Йосиф Божков Георгиев
 5. Цанко Кръстев Кътев
 6. Рафаил Антонов Арабаджийски
 7. Соня Йорданова Терзиева
 8. Елица Боянова Йорданова
 9. Деница Ванева Йорданова
 10. Стефка Велкова Кътева
 11. Иван Йорданов Иванов
 12. Стефан Александров Александров
 13. Мариана Румянова Костадинова
 14. Ивелин Мариянов Димитров
 15. Павлин Любенов Йорданов
 16. Снежана Иванова Желязкова
Нова алтернатива
 1. Борис Йосифов Мачев
 2. Румен Чиприянов Януаров
 3. Галина Добрева Петрова
 4. Десислава Кирилова Русева
 5. Меджнун Мехмедов Хасанов
 6. Десислава Ангелова Илиева
 7. Валентин Жеков Върбанов
 8. Мирослав Николаев Мартинов
 9. Елена Михайлова Христова
 10. Петьо Ангелов Пеев
 11. Николай Илиев Джингозов
КП Десните
 1. Драгомир Иванов Драгомиров
 2. Пламен Георгиев Бейков
 3. Зорница Димитрова Дикова
 4. Александър Кунев Атанасов
 5. Венцеслав Христов Панчев
ДПС – Движение за права и свободи
 1. Ферихан Илиязова Ахмедова
 2. Дауд Мехмед Ибрям
 3. Айлян Раифова Карамехмедова
 4. Мехмед Хасан Мехмед
 5. Айлин Кадирова Абилова
 6. Мехмед Руждиев Мехмедов
 7. Силвия Стефанова Гезмиш
 8. Айгюле Алиева Мехмедова
 9. Бюлент Руфатов Салимов
 10. Силвия Александрова Крушкова
 11. Ализан Нихат Яхова
 12. Метин Айдънов Ибрямов
 13. Елица Илиева Върбанова
 14. Актен Неждиева Абдулова
 15. Баки Басри Солак
 16. Левент Исмаилов Исмаилов
ПП Глас Народен
 1. Мариета Димитрова Волф
 2. Веселин Йорданов Колицов
 3. Борислав Колев Тотев
 4. Антони Милков Томов
 5. Елко Йорданов Маринов
Партия на Зелените
 1. Диан Тодоров Пенчев
 2. Елвира Иванова Цанкова
 3. Антония Стоянова Арнаудова
Нова сила
 1. Гриша Василев Господинов
 2. Иван Костадинов Бочков
 3. Христо Николов Ганев
 4. Галина Василева Казанджиева
 5. Валентин Тодоров Тодоров
БСП лява България
 1. Христо Иванов Белоев
 2. Иван Костадинов Иванов
 3. Таню Христов Киряков
 4. Венцислав Илиев Калчев
 5. Добрин Ненов Данев
 6. Екатерина Василева Заякова
 7. Красимир Гецов Коев
 8. Тодор Георгиев Йорданов
 9. Искрен Руменов Маринов
 10. Татяна Димитрова Василева
 11. Милена Георгиева Хинкова
 12. Стефка Романова Караколева
 13. Румяна Атанасова Иванова
 14. Георги Иванов Колеолов
 15. Красимир Иванов Ениманев
 16. Емил Кирилов Георгиев
Зелените
 1. Михаил Руменов Михов
 2. Анатоли Петров Казаков
Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО
 1. Искрен Василев Веселинов
 2. Тодор Трифонов Койнов
 3. Георги Божидаров Георгиев
 4. Галин Тодоров Григоров
 5. Нина Йорданова Крушева
 6. Валерий Илиев Джуров
 7. Милена Панова Костова
 8. Светослав Димитров Рабчев
 9. Теодор Тодоров Оджаков
 10. Деско Иванов Десков
 11. Росица Стойкова Тодорова
 12. Деян Ангелов Стайков
 13. Димитър Илиев Димитров
 14. Цветан Иванов Бенкин
 15. Велико Димитров Цонков
 16. Асен Иванов Даскалов
Република БГ
 1. Пламен Колев Георгиев
 2. Венцислав Венков Великов
 3. Юлиан Георгиев Нейчев
 4. Лидия Кирилова Кирова
 5. Красимир Петров Манев