Изтича срок за поправки в избирателните списъци

До 1 юни всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявления за отстраняването (избори за Нардоно събрание, избори за членове на ЕП от България) им до съответната общинска администрация. Заявлението може да бъде подадено по електронен път.

Повече за избирателните списъци и отстраняването на грешки – Аз съм избирател/Често задавани въпроси

The event is finished.

Дата

01 юни 2024
Expired!

Час/Време

Цял ден

Институт за развитие на публичната среда

error: