Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Българските граждани, които имат право да избират и желаят да гласуват извън страната за народни представители, заявяват това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

Организациите на българските граждани в съответно място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на дипломатическите и консулски представителства (ДКП) за местоположението на избирателните секции извън страната.

Повече информция за изборите извън страната: Аз съм избирател/Избори в чужбина

Централна избирателна комисия – Секция „Гласуване извън страната“

Министерство на външните работи – Секция „Избори“

Дата

14 май 2024

Час/Време

Цял ден

Институт за развитие на публичната среда

error: