Публикуване на списъците за гласуване извън страната

Списъците на гражданите, заявили желание за гласуване извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулски представителства (ДКП) на интернет страницата на МВнР и на ДКП.

Повече информция за изборите извън страната: Аз съм избирател/Избори в чужбина

Централна избирателна комисия – Секция „Гласуване извън страната“

Министерство на външните работи – Секция „Избори“

Дата

21 май 2024

Час/Време

Цял ден

Институт за развитие на публичната среда

error: