Изтича срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (за избиратели в нервностойно положение)

Избиратели в неравностойно положение, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават писмено заявления по  образец или  електронно заявление чрез интернет страницата на общините по постоянния или настоящия им адрес (образец избори за Народно събрание, образец избори за членове на ЕП от България).

За да подадете двете или едно от двете заявления електронно е необходимо да притежавате профил в системата за „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).

Повече за възможностите за гласуване и необходимите действия – Аз съм избирател/Граждани в неравностойно положение

The event is finished.

Дата

25 май 2024
Expired!

Час/Време

Цял ден

Институт за развитие на публичната среда

error: