Изтича срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (избиратели в неравностойно положение)

Избиратели в неравностойно положение, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 25 май, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 3 юни и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

Образец избори за Народно събрание, образец избори за членове на ЕП от България

Повече за възможностите за гласуване и необходимите действия – Аз съм избирател/Граждани в неравностойно положение

The event is finished.

Дата

03 юни 2024
Expired!

Час/Време

Цял ден

Институт за развитие на публичната среда

error: