Как да проверим дали даден политически субект е регистриран като администратор на лични данни?

Според становища на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ от юли 2015 г. и от юли 2016 г., всички политически субекти (политически партии, коалиции от партии, инициативни комитети, местни коалиции) са администратори на лични данни и като такива подлежат на задължителна регистрация в КЗЛД, с изключение на местните коалиции, които Комисията е освободила от регистрация.

Как можем да подкрепим подписка?

Всеки избирател може да се включи в подписка, като доброволно попълни данните си в бланка, предоставена от партията/коалицията, която ще се явява на избори или инициативен комитет, който издига кандидат, инициира референдум, провежда гражданска инициатива или свиква общо събрание на населението. Това обикновено става на пунктове за събиране на подписи, които се намират на публични места.

Можете да бъдете поканени да се включите в подписка и от активисти на партиите, които събират подписи за регистрация или от членове на инициативни комитети.

Когато подписите се събират от партия или коалиция за регистрация за участие в избори, те се полагат само пред упълномощени от партията или коалицията лица.

Когато подписите се събират за издигане на независим кандидат за участие в избори, те се полагат само пред член на инициативния комитет.

Важно е да се знае, че всеки избирател може да участва само в един списък/ подписка и в един инициативен комитет. Ако се включи в повече от една подписка се зачита подписът му само в първата по време подписка, която е депозирана пред органите на изборната администрация.

Какво представляват инициативните комитети за издигане на независими кандидати?

Инициативните комитети за издигане на кандидати на парламентарни и местни избори и избори за Европейския парламент се образуват от 3-ма до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на:

  1. територията на изборния район – при избори за народни представители, за общински съветници и за кметове;
  2. територията на страната – при избори за членове на Европейския парламент от Република България.

За издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се образува инициативен комитет с не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.

Инициативните комитети се регистрират в:

  1. Централната избирателна комисия при избори за:
   • президент и вицепрезидент на републиката;
   • членове на Европейския парламент от Република България;
  1. Районните избирателни комисии – при избори за народни представители;
  2. Общинските избирателни комисии – при избори за общински съветници и за кметове.

Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет на един вид избори.

Как можем да участваме в събирането на подписка на партия/коалиция или на инициативен комитет?

Ако искате да събирате подписи за партия/коалиция или инициативен комитет можете да се обърнете към щабовете на партии/коалиции и инициативни комитети, които ще се явяват на избори и да събирате подписи в тяхна подкрепа. В тези случаи трябва партията/коалицията да Ви упълномощи изрично за това, защото според изискванията на Изборния кодекс подписите на гражданите в подкрепа на регистрацията на партия или коалиция могат да се полагат само пред упълномощени от партията/коалицията лица.

Гражданите могат да участват в събирането на подписка за издигане на независим кандидат, ако са членове на инициативния комитет. Подписите се полагат пред тях. В бланката за събиране на подписи има отделна графа за подпис на члена на инициативния комитет, с което се удостоверява, че данните са попълнени пред него.pravata-mi_block_3

Всеки член на инициативен комитет попълва и подписва декларация по образец на Централната избирателна комисия, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс.

Как можем да проверим дали хората, които се подписват предоставят истински данни?

Изборният кодекс не е предвидил възможността, събиращите подписи да могат да изискват за легитимация документ за самоличност от лицата, подкрепящи участието в изборите на даден субект.

Всеки избирател, който подкрепя, участието в изборите на даден политически субект, удостоверява това пред събиращия подписи с полагане на саморъчния си подпис. По този начин може да се приеме, че той удостоверява и верността на посочените от него данни – три имена, единен граждански номер, номер на лична карта и др.

Подписката за европейска гражданска инициатива задължително съдържа и следния текст: „С настоящото удостоверявам, че данните в настоящия формуляр са верни и че съм подписал настоящата гражданска инициатива само веднъж”.

Текст, който изрично да удостоверява верността на предоставените данни от гласоподавателя липсва в другите видове подписки.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Copy link
Powered by Social Snap