* Данните за регистрациите и дерегистрациите по настоящ адрес са за периода февруари-април 2015 г. (последните три месеца преди изтичането на срока за уседналост за местни избори 2015 г.) и за същия период през 2014 г. ** Процентът на риск представлява съотношение между абсолютния брой новорегистрирани по настоящ адрес жители (разликата между регистрирани и дерегистрирани по настоящ адрес) в населеното място и неговото население по постоянен адрес според ГРАО към 15.06.2015 г. ***За всяка от 28-те области са посочени до 10 населени места, в който броя на регистрациите по настоящ адрес в периода февруари-април, 2015 г. е най-висок спрямо броя на дерегистрации за същия период.

  Координатите на населените места са от обработени данни на Боян Юруков.